Cazuri incheiate cu succes

Vezi toate
best deal recuperare
amenda poze ilegale

Colectare prin uzufruct

Art. 754 din noul Cod Civil, reglementeaza faptul ca " Uzufructul asupra unei creante este opozabil tertilor in aceleasi conditii ca si cesiunea de creanta"

Asta inseamna ca :

  • • contractul incheiat de proprietarul unei creante si uzufructuar [cel care administreaza creanta ] va fi opozabil tertilor, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege, adica, inscrierea la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
  • • s-a admis faptul ca, spre deosebire de cesiunea de creanta, totusi, proprietar al creantei ramane titularul acesteia, uzufructuarul avand doar un drept de administrare, si nefiind vorba de cedarea unui debitor, notificarea acestuia nu mai este considerata ca fiind o conditie necesara de valabilitate a contractului de uzufruct

Mergand la art. 755 Cod Civil aflam faptul ca, uzufructuarul care dreptul sa :

  • • incaseze creanta, indiferent ca este platita uno ictu sau in rate; incasarea se va putea face direct in contul uzufructuarului;
  • • sa perceapa si retina, cu titlu de plata, integral sau in parte, dobanzile si eventual penalitatile creantei pe care o administreaza [ functie de negocierile purtate cu proprietarul creantei ]
  • • sa indeplineasca toate actele necesare pentru conservarea dreptului de creanta al titularului ori pentru incasarea capitalului, a dobanzilor si penalitatilor [ asta inseamna ca va avea chiar obligatia sa promoveze actiuni in justitie in nume propriu dar pe seama titularului creantei, aratand faptul ca are doar calitatea de uzufructuar ] ; aceasta obligatie vine si in lumina dispozitiilor art. 751 Cod Civil care il obliga pe uzufructuar sa actioneze pentru conservarea dreptului de creanta al titularului, in caz contrar urmand sa fie obligat la plata de daune-interese, in cazuri gen : prescriptia dreptului la actiune, etc.
  • • titularul dreptului de creanta [ proprietarul acesteia ] va putea sa vanda creanta, fara insa a aduce atingere termenului si derularii contractului de uzufruct incheiat , astfel incat noul titular al creantei, va trebui sa respecte drepturile uzufructuarului.

Dupa incasarea integrala a creantei, art. 755, alineatul [2] Cod Civil, obliga uzufructuarul unei creante, sa plateasca titularului creantei contravaloarea incasata a acesteia, retinand doar sumele de banci convenite prin contract cu titularul creantei.
Uzufructuarul va suporta, conform art. 755, alineat [3] Cod Civil, toate costurile aferente incasarii capitalului, dobanzilor si penalitatilor.

Un alt aspect extrem de important este stabilit in dispozitiile art. 757 Cod Civil, care reglementeaza faptul ca, uzufructuarul va fi cel care are drept de vot in Adunarea sau Comitetul Creditorilor in cadrul procedurilor de insolventa comerciala, acolo unde va sta in nume propriu insa in reprezentarea [ pe seama ] titularului creantei, ale carui interese i le va reprezenta, fie pana la incasarea creantei, fie pana la inchiderea procedurii de insolventa comerciala.

In toate cazuri,afara de cazul in care nu s-a stipulat un termen de expirare a dreptului de uzufruct, acesta se va stinge la incasarea creantei :

  • • prin procedura insolventei comerciale
  • • prin executarea silita

Fie prin stingerea creantei prin neincasarea ei, din cauza lipsei bunurilor executabile. In acest caz din urma, uzufructuarul nu va avea dreptul sa pretinda de la titularul creantei, plata contravalorii cheltuielilor facute, afara de stipularea in contract a unei conventii contrare.