Cazuri incheiate cu succes

Vezi toate
best deal recuperare
amenda poze ilegale

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dat fiind faptul ca ati colaborat sau colaborati cu Urban & Asociatii, va informam ca am implementat normele GDPR. Legea (EU) 2016/679 se aplica tuturor companiilor din Europa celor care proceseaza date ale persoanelor fizice, de orice natura, fie ei angajati, clienti sau terti.

Securitatea datelor personale, precum si celelalte date apartinand partenerilor nostri, este de o importanta deosebita. Sistemul implementat de Urban & Asociatii prevedere atat masuri tehnice, cat si organizatorice .

Daca in acest moment procesati date personale in infrastructura software sau hardware URBAN & ASOCIATII, aveti nevoie de aceasta declaratie pentru implementarea proprie a reglementarilor GDPR.

Termenul pentru implementarea prevederilor legale referitoare la GDPR este 25 mai 2018.


Drepturile Dumneavoastra:

In conformitate cu prevederile Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

1.Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

2.Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

3.Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

4.Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

5.Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).

6.Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR). Retragerea consimtamantului se va putea exercita in acelasi mediu in care a fost acordat.

7.Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).


Pentru activarea oricaruia din dreptul de mai sus sau semnalarea unei incalcari a unui drept va rugam sa ne scrieti la secretariat@urbansiasociatii.ro ​