Cazuri incheiate cu succes

Vezi toate
best deal recuperare
amenda poze ilegale

Termeni uzuali

Datorie

Sinonim - creanta pasiva, pasiv extern 1. Din punct de vedere juridic, obligatie asumata de o persoana fizica sau juridica (debitor) fata de o alta persoana fizica sau juridica (creditor), care are la randul lui o creanta, atestata intr--un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Aceasta obligatie rezulta dintr-o relatie contractuala sau din lege.Datoria se stinge prin executarea completa a obligatiei.2. Din punct de vedere contabil, datoriile sunt surse de finantare externe puse la dispozitia unei intreprinderi, fie obligatari si institutii de credit (datorii financiare), fie de furnizori (in general datorii din exploatare), fie de alti terti (datorii fiscale sai sociale).Pasivul bilantier al intreprinderilor romanesti regrupeaza datoriile in patru posturi:- imprumuturi si datorii asimilate (datorii financiare);- furnizori si conturi asimilate (in general, datorii din exploatare);- avansurile primite de clienti (clienti-creditori) si alte datorii (datorii salariale, datorii sociale, datorii fiscale, datorii fata de asociati si actionari, datorii fata de creditori etc.).Complementar bilantului, anexa clasifica datoriile, dupa scadenta, in:- datorii angajate in limita unui an;- datorii angajate pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani si datorii angajate pe o perioada mai mare de 5 ani.Din punct de vedere financiar, dincolo de clasificarea in functie de scadenta, care permite aprecierea gradului de solvabilitate a intreprinderii, clasificarea cea mai semnificativa este aceea prin care se separa datoriile financiare (generatoare de dobanzi) de datoriile din exploatare care, cu unele exceptii, nu sunt remunerate (nu sunt purtatoare de dobanzi).

Debit

1. Datoria persoanei creditate.2. Partea stanga a unui cont contabil ce reprezinta cresterile de activ, cheltuielile si micsorarile pasivelor, precum si ale obligatiunilor.

Debitor

Persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestatie care se refera la a da, a face sau a nu face ceva.

Citatie

Invitatie oficiala scrisa, prin care o persoana este chemata sa se infatiseze la o anumita data inaintea unei instante judecatoresti sau a unei autoritati.Persoanele citate de organele judecatoresti pot avea calitatea de parat sau de martori.

Contract

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Din punct de vedere comercial, reprezinta un document de baza in incheierea tranzactiilor comerciale, si izvor de obligatii civile.

Contract de mandat

Este un contract prin care o persoana - mandatar - se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane - mandant - care ii da aceasta imputernicire (art. 1532 Cod Civil) si pe care o reprezinta.Desi este in principiu, un contract cu titlu gratuit, legea nu interzice ca mandatarul sa fie remunerat, daca exista stipulatie expresa in acest sens. (art. 1534 Cod Civil). Contractul de mandat se poate prezenta sub foua forme:- contract de mandat cu reprezentare;- contract de mandat fara reprezentare.Contractul de mandat are ca variante contractul de interpunere de persoane, contractul de comision si contractul de consignatie.

Creanta

Dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupta altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Orice creanta este urmarita pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare.

Creanta certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creantei reprezinta o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:- formularea unei cereri de executare silita a creantei;- aplicarea compensatiei legale;- promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

Creanta exigibila

Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.Exigibilitatea creantei difera dupa cum aceasta este pura si simpla sau afectata de modalitati.Astfel, in cazul obligatiilor pure si simple, creanta devine exigibila chiar din momentul nasterii raportului juridic obligational.In cazul obligatiilor afectate de un termen suspensiv, creanta devin eexigibila numai din momentul implinirii acelui termen.Instanta judecatoreasca poate suspenda exigibilitatea unei creante acordand termen de gratie debitorului.Caracterul exigibil al unei creante inceteaza prin plata liberatorie a acesteia, precum si prin efectul prescriptiei extinctive.

Creanta irecuperabila

Creanta definitiv pierduta de intreprindere (din cauza disparitiei debitorului, procedurile de recuperare au esuat, renuntarea la o creanta datorita modicitatii sumei etc.).

Creanta lichida

Sintagma ce desemneaza creanta avand un cuantum precis determinat.Sunt lichide creantele ce au ca obiect o suma de bani determinata sau o cantitate de bunuri generice determinata.Nu pot fi calificate lichide creantele al caror cuantum urmeaza a fi stabilit pe calea justitiei, precum:- dreptul la despagubiri pentru repararea unui prejudiciu cauzat printr-o fapta ilicita pagubitoare;- dreptul la intretinere, etc.Asemenea creante devin lichide si pot fi caracterizate ca atare numai din momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care au fost stabilite.Caracterul lichid al creantei este o cerinta indispensabila pentru a deveni operanta compensatia legala ca si pentru promovarea de catre creditor a unei actiuni oblice sau a unei actiuni pauliene.

Creanta litigioasa

Creanta contestata ca valoare de catre debitori.Creantele constatate la inventar ca litigioase sunt virate din contul 411 "Clienti" sau 461 "Debitori diversi" in contul 416 "Clienti incerti", la valoarea aflata inlitigiu, inclusiv TVA.

Credit bancar

Credit prin care banca pune la dispozitia solicitantului sume de bani ce vor fi restituite la un termen determinat (imprumut de bani).Creditul bancar are la baza un contract intre banca si un client, care poate fi o persoana fizica, o persoana juridica sau institutie de stat.

Credit de consum

Credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.

Creditor

Persoana fizica sau juridica, titulara a unui drept de creanta, indreptatita sa pretinda debitorului sau indeplinirea obligatiei la care acesta s-a angajat, in sensul de a da, a face sau a nu face ceva.

Bonitate

Incredere prezentata de catre o persoana fizica sau juridica in momentul solicitarii unui credit bancar. Solvabilitatea unei intreprinderi, respectiv capacitatea de a-si indeplini obligatiile financiare si onestitatea ei.In practica internationala, gradul de bonitate, extinsa si la economia nationala, se marcheaza cu primele litere din alfabet: A si B, sau cu stelute.Cel mai inalt grad de bonitate este cel marcat cu AAA, sau cu 7 stelute.Pe plan mondial exista organizatii internationale autorizate sa masoare gradul de bonitate, spre exemplu Standard & Poor's

Bonitate financiara

Apreciere data unui agent economic in cazul in care acesta solicita un credit de la o banca. Banca comerciala apreciaza capacitatea de rambursare a creditului de catre client pe baza planului de afaceri sau, in cazul proiectelor mai complexe tehnologic, pe baza studiului de fezabilitate al proiectului, in care se arata modul in care banii imprumutati vor fi utilizati. Clientii bancii (agentii economici) care pot rambursa ratele creditului la scadenta dispun de bonitate financiara.

Executare silita

Procedura reglementata de lege, prin intermediul careia titularul unui drept subiectiv, recunoscut printr-un titlu executoriu, constrange, cu ajutorul organelor de stat competente, pe cel care nesocotise dreptul respectiv, sa aduca la indeplinire prestatia specificata in titlu, asigurandu-se astfel respectarea dreptului initial incalcat si, totodata, restabilirea ordinii de drept.De regula, titlul in baza caruia se face executarea silita este o hotarare judecatoreasca definitiva, ceea ce face ca procedura executionala sa fie parte a procesului civil

Executor

Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.

Executor judecatoresc

Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii, care efectueaza executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii si indeplinesc orice alte atributii date prin lege. Executorii judecatoresti sunt numiti in functie de ministrul justitiei. Activitatea lor este indrumata si controlata de catre presedintii instantelor pe langa care functioneaza.

Factura fiscala

Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.

Factura proforma

Document emis de vanzator prin care specifica produsele ce se vor vinde, cu caracteristicile lor principale si pretul. Se emite unor cumparatori in urmatoarele scopuri:- pentru ca importatorul sa poata obtine de la banca valuta necesara;- pentru ca importatorul sa poata obtine licenta de import;- la cererea bancii pentru perfectarea unui credit documentar;- in cazul in care vama din tara importatorului cere o factura proforma consulara (vizata de consulatul tarii importatorului din tara exportatorului pentru certificarea originii marfii).Factura proforma nu este document de plata. Nu contine marcajele de expediere si trebuie sa mentioneze in clar denumirea "pro forma". In timp ce factura comerciala este o cerere de plata pentru marfurile livrate, factura proforma este o invitatie la cumparare, trimisa unui cumparator potential.

Faliment

Situatie economica dificila a unui debitor, aflat in imposibilitate de a-si onora datoriile comerciale (fata de creditori); stare de insolvabilitate a debitorului constatata de catre tribunal pe baza declaratiei falitului sau la cererea unuia sau mai multor creditori.

Franciza

Modalitate de colaborare intre o societate numita "francizor" si una (sau mai multe) societati numite "francizate".Francizorul, avand drept de proprietate asupra unei marci inregistrate (sau a unor servicii), ofera francizatului resurse banesti si asistenta de specialitate, precum si dreptul de a folosi marca sa, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale. Francizatul are o limita stabilita prin contract a libertatii sale de actiune si el varsa periodic o cota parte din profitul realizat, in folosul francizorului.Vezi si Contract de franciza.

Imprumut

Actiune in baza careia o persoana numita imprumutator preda altei persoane numita imprumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumita suma de bani, imprumutatul urmand a i le restitui la scadenta, in anumite conditii.

Insolvabil

Sinonim - nesolvabil Care nu este solvabil, care nu-si poate plati datoriile, care se afla in situatia de insolvabilitate.

Insolvabilitate

Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget). Prin vanzarea tuturor activelor de care dispune, agentul economic nu-si poate stinge toate obligatiile pe care acesta si le-a asumat.Insolvabilitatea prelungita este cauza care genereaza falimentul.

Lichidator

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.Documentatia cuprinde inventarul si bilantul de lichidare, prin care se constata situatia exacta a activelor si a pasivului societatii.Lichidatorul este obligat sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce i s-au incredintat de catre administratori, si actele societatii. De asemenea, el trebuie sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

Licitatie

Tip de vanzare in care mai multi agenti economici concureaza pentru cumpararea unui bun economic sau pentru obtinerea unui contract de oferta.Licitatia poate fi de mai multe feluri, in functie de modul in care are loc adjudecarea obiectivului propus:- licitatie obisnuita sau englezeasca, in care ofertele de achizitie sunt facute incepand cu un pret de deschidere si se continua cu preturi crescatoare pana cand nimeni nu mai liciteaza peste pretul maxim;- licitatia celui de-al doilea pret,in care pretul maxim de adjudecare va fi redus la nivelul pretului imediat urmator (al doilea) in ordine descrescatoare;- licitatie olandeza, in care se porneste de la un pret inalt si se va scadea consecutiv acest pret pana se va gasi un cumparator;- licitatie a primului pret, in care ofertele de achizitie (de adjudecare) sunt facute in scris, vanzatorul alegand-o pe aceea cu pretul cel mai mare.

Lichidare

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati.Lichidarea este, asadar, precedata de dizolvare.Toate documentele emise de societatea aflata in lichidare trebuie sa poarte o mentiune despre starea societatii (sa arate ca este in lichidare). Patrimoniul social apartine, in continuare, societatii, ca subiect de drept distinct.Dupa aprobarea hotararii de lichidare, adunarea asociatilor procedeaza la numirea lichidatorilor si la stabilirea competentelor acestora pentru realizarea lichidarii. In cazul in care lichidatorii nu au putut fi numiti prin hotararea adunarii asociatilor, numirea acestora se face de catre instanta judecatoreasca, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati.

Persoana juridica

Colectivitate de persoane fizice, cu calitate de subiect distinct, de drept bunurandu-se de o organizare de sine statatoare si de un patrimoniu propriu, indreptat spre realizarea unui anumit scop.In sens larg, persoana juridica se manifesta ca institutie, asociatie, organizatie, societate comerciala etc.

Prescriptie

1. Din punct de vedere juridic stingerea unui drept la actiune sau in executarea unei hotarari prin neexecutarea lui in termenul prevazut de lege sau dobandirea dreptului de proprietate asupra unui lucru prin posesiunea lui (vezi prescriptie extinctiva si prescriptie achizitiva).2. Din punct de vedere bancar stingerea unei creante sau eliberarea de o datorie la capatul unei anumite perioade. Creantele garantate prin ipoteca sunt de regula imprescriptibile.

Registrul creditorilor

Registru-anexa al registrului financiar, in care se inscriu toti creditorii care au girat un imprumut bancar cu ipoteci imobiliare.

Scadenta

Sinonim - maturitate1. Data fixarii platii unui imprumut.2. Data expirarii termenului in care banii depusi la banca in contul de depozit a luat sfarsit.3. Inceputul dreptului de a primi un dividend, o dobanda.

Somatie

Anunt scris facut de catre un creditor unui debitor, prin care ii comunica acestuia ca trebuie sa-si onoreze obligatiile financiare fata de el, iar in caz contrar se va trece la urmarirea sa silita.

Taxa de timbru

Taxa percepute de catre notariate, judecatorii, tribunale si alte autoritati jurisdictionale pentru unitatile care comercializeaza produse si/sau prestari de servicii asupra carora se aplica anumite timbre (fiscale, postale, literare, cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice si ale artelor plastice).Taxele de timbru sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr.1295/1990 modificata prin Ordonanta Guvernului nr.10/1993, iar taxele de timbru pentru activitatea notariala prin Ordonanta Guvernului nr.37/1995. Astfel, sunt supuse taxei de timbru actiunile si cererile introduse la instantele de judecata, precum si in activitatea notariala.

Termen

Din punctul de vedere al dreptului civil, un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la implinirea caruia este amanata inceperea sau stingerea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor.In functie de efectele sale exista termen suspensiv, sau termen extinctiv.In functie de cunoasterea sau necunoasterea cu precizie a datei implinirii lui, inca din momentul incheierii actului juridic civil, termenul este cert sau incert.In functie de izvorul sau, distingem termenul voluntar, legal si judiciar.In functie de titularul beneficiului termenului, avem termen in favoarea debitorului, in favoarea creditorului si in favoarea ambelor parti. In functie de caracterul lor, termenele pot si imperative (peremtorii) sau prohibitive (dilatorii). In functie de efectul lor, termenele pot fi absolute (cominatorii) sau relative (de recomandare). In functie de sensul de calculare, termenele pot fi succesive sau regresive.

Termen judiciar

Sinonime - termen jurisdictional, termen de gratieTermen acordat debitorului de instanta judecatoreasca.

Timbru fiscal

Imprimat de valoare de dimensiune mica, emis de stat, ce serveste la plata unor impozite sau taxe.

Timbru judiciar

Obligatie ce revine celor care se adreseaza organelor de justitie, in anumite cauze, de a plati o taxa de timbru, suplimentara. Veniturile ce se incaseaza din plata acestei taxe se folosesc pentru o mai buna functionare a instantelor de judecata, achizitionarea de lucrari de specialitate, acordarea de stimulente etc. Timbrul judiciar se aplica cauzelor in care se plateste taxa de timbru; nu se plateste la actiunile care sunt scutite de plata taxei de timbru. Timbrul judiciar se aplica pe actiuni la introducerea lor, pe copiile sentintelor precum si la folosirea cailor de atac (apel si recurs). Acest timbru se foloseste si la lucrarile notariale, tot in functie de valoarea actului notarial intocmit.Obligativitatea aplicarii timbrului judiciar a fost stabilita prin Ordonanta Guvernului nr.32/1995 modificata prin Legea 124/1997.

Urban si Asociatii este o companie de recuperare debite care propune servicii de avocatura in Bucuresti, consultanta juridica si economica, arhivare de documente si recuperare profesionala de creante la nivel national si international.