Cazuri incheiate cu succes

Vezi toate
best deal recuperare
amenda poze ilegale

Acord de lucru recuperare si colectare creante

Acest plan de actiune se va aduce la cunostinta si respectare de catre conducerea clientului catre angajatii sai

Se convine de catre partile contractante respectarea urmatorului plan de lucru pentru a se garanta buna si regulata colectare si recuperare a creantelor neincasate de la debitorii clientului , dupa cum urmeaza :

1.In termen de 5 zile de la scadenta unei facturi emise de client catre unul din beneficiarii serviciilor / produselor sale, clientul va contacta prin angajatii sai debitorul, si va cere acestuia sa plateasca debitul, fie telefonic fie prin emiterea unei notificari proprii de plata ; se va acorda debitorului un termen de gratie de plata de maxim inca 3 zile ;

2. In termen de 5 zile de la expirarea termenului de gratie de 3 zile , se va inainta de catre client, prin fax / posta / e-mail catre U&A copia facturii neachitate cu indicarea adresei postale / telefon fax fix / mobil ale debitorului ; U&A va notifica in scris pe antet propriu debitorul sa plateasca debitul altfel va suporta costurile de urmarire spre incasare a creantei plus penalitatile contractuale si dobanzile legale ; se va acorda un termen de plata de inca 3 zile de la primirea acestei notificari ; daca debitorul plateste urmare a acestei notificari , clientul nu va plati la U&A nici costurile notificarii si nici un fel de onorariu ;

3. Daca debitorul depaseste termenul de gratie acordat de U&A , se va intra sub incidenta tarifarului aplicabil la serviciile de recuperare a creantei, urmand ca in baza contractului de mandat care se va incheia in acest moment intre U&A si client sa se impute toate costurile catre debitor , iar U&A va avea dreptul la onorariul succes care se va imputa de asemenea clientului ; dupa aceasta data orice negocieri se vor purta pentru incasarea creantei , exclusiv de catre U&A cu debitorul , toate demersurile urmand sa se realizeze pe antetele U&A cu indicarea clientului in calitate de creditor-debitor al creantei ;

4. U&A are libertatea totala sa angajeze in cazul creantelor litigioase orice avocati , consilieri juridici subcontractori cu care va incheia contracte de asistenta juridica in numele ei si pe seama clientului , pentru reprezentare procesuala ;
Clientul va forma un dosar pe fiecare creanta data spre recuperare U&A , unde va inregistra toate instiintarile de plata emise de U&A pentru actiunile de incasare a creantei , conform tarifarului aferent acestor servicii , iar costul final si total al acestor costuri suportate de U&A se vor aditiona in faza de executare silita intr-o factura proforma emisa de client spre incasare catre debitor ;